top of page

EFFECTIVE EMAILING

เขียน Email ให้เป็นมืออาชีพ ตอบโต้อีเมล์ได้อย่างมั่นใจ

Effective Emailing Workshop พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้เทคนิคการเขียนอย่างมืออาชีพ

ตอบโต้อีเมล์ได้อยางมั่นใจ เพื่อไปต่อยอดในการทํางาน

เป็นรูปเเบบ Workshop ที่สั้น รวดเร็ว ทันใจ อัดเเน่นด้วนเนื้อหา ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้ทันที

bottom of page